Category Archives: Rehman Baba

Wo Har Cha Ta Pa Khapal Shakal Sargandegam..

Wo Har Cha Ta Pa Khapal Shakal Sargandegam
Aaine Ghunde Be Roia Be Rya Yam
Che Da Za Wo Ta Ta Waim Ka Ye Khudai Ka
Pa Ayet Aw Pa Hadees Ke Ba Sargand Ve
Ka Me Sok Pa Amerai Boli Ameer Yam
Ka Me Sok Pa Faqerai Boli Faqir Yam
Da Dilbar Sadqe Lara Ye Ghwaram
Hase Na Che Pa Dunia Pase Zaheer Yam
Rokhnaye Pa Hagho Zarono Da Harama
Che Pare Khkheeni Gard Gubar Da De Dunia
Sa Wo Bhotu Ta Sajda Sa Wo Dunia Ta
But Parst Di Parastar Da De Dunia
Ka Cha Laar Da Ashaqai Ve Wraka Kari
Za Rahman Da Gumrahano Rahnuma Yam
Aadmiat Sa Pa Dawlat Na De Rahmana
Bhot Ka Jor Shi Da Saro Zaro Na Insan Sho
Advertisements